i vs you dota experts forum
 • müze ne demek
 • cazbant ne demek
 • ham hum ne demek
 • beynelmilel ne demek
 • izhar ne demek
 • varyant ne demek
 • taba ne demek
 • zikretme ne demek
 • barfiks ne demek
 • paralel ne demek
 • özgürlük ne demek
 • spam ne demek
 • eczalı ne demek
 • elastiki ne demek
 • funda ne demek
 • ehlivukuf ne demek
 • uluhiyet ne demek
 • ekspoze ne demek
 • papalina ne demek
 • kozmik ne demek
 • haf ne demek
 • gitarist ne demek
 • afife ne demek
 • ladino ne demek
 • n vitro fertilizasyon ne demek
 • takaza ne demek
 • sağdıç ne demek
 • maksat ne demek
 • vamp ne demek
 • nafta ne demek
 • operasyon ne demek
 • opal ne demek
 • salvo ne demek
 • romanesk ne demek
 • saf ne demek
 • yeis ne demek
 • fosur fosur ne demek
 • istinabe ne demek
 • fabl ne demek
 • harir ne demek
 • yaman ne demek
 • macera ne demek
 • palindrome ne demek
 • brüt ne demek
 • yeti ne demek
 • damga ne demek
 • kasti ne demek
 • imaret ne demek
 • Dumbell Bench Press ne demek
 • frisa ne demek
 • arkaç ne demek
 • optimal ne demek
 • gerekli ne demek
 • hafifmesrep ne demek
 • glasyolojist ne demek
 • ikbal ne demek
 • eksantrik ne demek
 • ünite ne demek
 • reçine ne demek
 • viskoz ne demek
 • cacık ne demek
 • vezin ne demek
 • laka ne demek
 • ebekuşağı ne demek
 • detone ne demek
 • esaret ne demek
 • ehliyetname ne demek
 • roza ne demek
 • sardalya ne demek
 • darülbedayi ne demek
 • asaleten ne demek
 • aciliyet ne demek
 • kano ne demek
 • gazete ne demek
 • duman ne demek
 • virane ne demek
 • tavukkarası ne demek
 • hareki ne demek
 • ebelik ne demek
 • elektrolit ne demek
 • otoriter ne demek
 • vestiyer ne demek
 • barbut ne demek
 • garipseme ne demek
 • yirik ne demek
 • rodaj ne demek
 • efemine ne demek
 • Kelimemiz
  tababet
  tababet Ne Demek?

  Tıp. - isim

  Tıp bilgisi.

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Medeniyet buna da bir ad bulmuş, tababet hemen raporunu veriyor.

  A. Gündüz

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  tababet Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  tababet Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  tababet Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  tababet Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  tababet Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  tababet Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  tababet Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  mutluluğun resmi cumhurbaşkanı seçimi